Order a printed copy of this volume
Presentatie van Woordstudies II
1. Prototypen en preposities
2. Prototype 1985
3. Het Italiaanse voorzetsel da
4. Heeft di wel een betekenis?
5. Voorzetseltheorie in de EST
6. De syntaxis van de Italiaanse preposities
7. Twee complexe voorzetsels: in cima a en in fondo a
8. Vier kleine voorzetsels
9. Benaderingen van over
10. Su en sopra en de Iberische talen
11. Over diachroon
12. Topwoorden
13. Contrastieve voorzetselstudies: met en con
14. Het succes van het prefix iper-
15. Een plaats om je hoofd neer te leggen: over het semantische veld van de woning
16. De zoete en minder zoete geuren van Patrick Süskind: een contrastieve studie over het lexicale veld van de reuk
17. De verdwijnwoorden van Leopardi
18. Op het strand
19. Wat is de basis? Geschiedenis van een internationalisme
20. Grenswoorden
21. De oorsprong der woorden volgens Mario Alinei