Order a printed copy of this volume
Presentatie van Woordstudies I
1. Selectie van Italiaanse werkwoordsvormen op basis van frequentieonderzoek
2. Vier benaderingen van woorden
3. Morfologie in de jaren zeventig: een onderzoek naar causatieve werkwoorden
4. Het werkwoord lasciare en de polysemie
5. Wat betekent loslaten?
6. Woordenschat
7. Cognate-theorie
8. Contrastief basislexicon Spaans-Italiaans: de adjectieven
9. Leenwoordtheorie voor Italianisten
10. Leenwoordonderzoek en het woord trombone
11. Zes benaderingen van lexicale veranderingen
12. De geschiedenis van ciao
13. Coliandro lult er op los: syntactische, semantische en pragmatische opmerkingen over Italiaanse taboewoorden
14. De hele barak
15. Hoe de statolder het Italiaans is binnengekomen
16. De groeten aan de kids! Gedachten over leenwoorden en leenwoordtheorie
17. De fraaie carrière van het voegwoord dan wel