SAMENVATTING
Het woord spiaggia ‘strand’ wordt besproken binnen het veld van woorden die een scheiding tussen land en water aangeven. Hierbij worden historisch verschillende scenario’s (frames) onderscheiden, al naar de functie de het strand destijds had. Spiaggia wordt vergeleken met zijn synoniemen; alle voorbeelden stammen uit het corpusmateriaal van de LIZ. Speciale aandacht wordt besteed aan de relatie tussen woord en referent. Ten slotte wordt de historie van de uitdrukking ultima spiaggia beschreven.

RIASSUNTO
Si discute la parola spiaggia all’interno del campo delle parole che indicano la separazione tra terra e acqua. Facendo questo si distinguono quattro scenari, che differiscono secondo la funzione della spiaggia nel periodo in questione. La parola spiaggia si confronta con i suoi sinonimi; tutti gli esempi vengono dal corpus della LIZ. Si dedica un’attenzione speciale alla relazione tra parola e referente. Infine si descrive la storia dell’espressione ultima spiaggia.

SUMMARY
The word spiaggia ‘beach’ is discussed within the field of words indicating the separation of land and water. Four different frames (scenario’s) are distinguished, according to the function of the beach in the different periods. The word spiaggia is confronted with its synonyms; all examples come from the materials of the LIZ-corpus. Special attention is given to the relation between words and referents. Finally there is a discussion of the history of the expression ultima spiaggia.


Keywords: Italian lexicon, lexical field of the beach, linguistic change