SAMENVATTING
Dit hoofdstuk bestaat uit twee taalkundige bijdragen tot de Leopardi-herdenkingen van 1998. Hierin werden onder meer twee korte teksten geanalyseerd op taalkundige verschillen tussen de taal van Leopardi en het Italiaans van nu.

RIASSUNTO
Questo capitolo contiene due contributi linguistici alla commemorazione leopardiana del 1998, in cui si analizzarono fra l’altro due testi brevi per scoprire le differenze tra la lingua di Leopardi e l’italiano attuale.

SUMMARY
This chapter consists of two contributions to the Leopardi commemoration of 1998, in which mainly two short texts were analyzed in order to discover the differences between Leopardi’s language and the Italian of today.


Keywords: Italian language, language of Leopardi, linguistic change