SAMENVATTING
In dit artikel wordt besproken welke soorten betekenissen van con/met te onderscheiden zijn. Hierbij worden voor het Nederlands voorbeelden gezocht uit een kinderboek van Guus Kuijer. Voor het Italiaans is er een corpus gevormd uit Narratori delle pianure van Gianni Celati.

RIASSUNTO
In questo articolo si discutono i vari significati di con/met, prendendo per l’olandese degli esempi da un libro per bambini di Guus Kuijer. Per l’italiano è stato costituito un corpus da Narratori delle pianure di Gianni Celati.

SUMMARY
In this article the various senses of the preposition con/met in Italian and Dutch are compared, using examples from a children’s book of Guus Kuijer. For Italian a corpus has been formed from Narratori delle pianure by Gianni Celati.


Keywords: Prepositions, contrastive analysis