SAMENVATTING
In dit hoofdstuk wordt de relatie tussen de betekenissen van het Nederlandse voorzetsel over en een aantal corpora bestudeerd. Het hoofdstuk begint met een analyse van de voorbeelden uit Uit het leven van Dik Trom (1891); daarna wordt de woordenboekinformatie behandeld en vergeleken met de studies van Hubert Cuykens en Dirk Geeraerts. Een stel van deelbetekenissen wordt getoetst aan de hand van het jongensboek Willem Roda (1889). Tot slot wordt een contrastief onderzoek tussen het Engelse en het Nederlandse over uitgevoerd aan de hand van de teksten van Winnie-de-Poeh en een tiental Sherlock-Holmesverhalen en hun Nederlandse vertaling.

RIASSUNTO
In questo capitolo si studia la relazione tra i sensi della preposizione nederlandese over e un certo numero di corpora. Il capitolo comincia con un’analisi degli esempi tolti dalle storie giovanili Uit het leven van Dik Trom (1891); poi si tratta l’informazione presentata dai vocabolari, la quale viene confrontata con gli studi su over di Hubert Cuykens e Dirk Geeraerts. Si presenta un gruppo di sensi, le cui occorrenze nel romanzo giovanile Willem Roda (1889) vengono discusse. Infine si fa uno studio contrastivo tra over in inglese e in nederlandese in base ai testi di Winnie-the-Pooh e una decina di storie su Sherlock Holmes e le loro traduzioni nederlandesi.

SUMMARY
In this chapter the relation between the senses of the Dutch preposition over and a certain number of corpora is analyzed. The chapter starts with an analysis of the examples from the children's stories From the Life of Dik Trom (1891); then we discuss the information given by the dictionaries, which is confronted with two studies of Dutch over by Hubert Cuykens and Dirk Geeraerts. We present a number of senses, whose occurrences in the youth novel Willem Roda (1889) are discussed. Thereafter we give a contrastive analysis of Dutch and English over on the basis of the texts of Winnie-the-Pooh and ten Sherlock Holmes stories, together with their Dutch translations.


Keywords: Preposition: over, semantic analysis, corpus analysis, contrastive analysis