SAMENVATTING
In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van twee complexe Italiaanse voorzetsels (in cima a en in fondo a) op grond van het materiaal uit een corpus.

RIASSUNTO
In questo capitolo si propone una descrizione di due preposizioni complesse (in cima a e in fondo a) in base al materiale di un corpus.

SUMMARY
In this chapter the author presents a description of two complex Italian prepositions (in cima a and in fondo a) on the basis of a corpus.


Keywords: Complex prepositions, cognitive semantics, Herskovits