SAMENVATTING
In dit hoofdstuk wordt een inventaris opgesteld van de Italiaanse preposities die voorkomen in een corpus bestaande uit de romans La Ciociara van Moravia en Il Gattopardo van Tomasi di Lampedusa. Achtergrond voor de herkenning van preposities is de Extended Standard Theory van de generatieve grammatica. Binnen dat kader worden de zogenaamde complexe preposities geanalyseerd en wordt hun interne bouw vastgesteld.

RIASSUNTO
In questo capitolo si fa l’inventario delle preposizioni italiane occorrenti in un corpus fatto dei romanzi La Ciociara di Moravia e Il Gattopardo di Tomasi di Lampedusa. Il quadro utilizzato per riconoscere le preposizioni è la Teoria Standard Estesa della grammatica generativa. In questo quadro si analizzano le cosiddette preposizioni complesse (o locuzioni preposizionali) e si determina la loro struttura interna.

SUMMARY
In this chapter an inventory is made of the Italian prepositions of a corpus consisting of the novels La Ciociara by Moravia and Il Gattopardo by Tomasi di Lampedusa. The framework used for recognizing prepositions is the Extended Standard Theory of generative grammar. Within this framework the so-called complex prepositions are analyzed and their internal structure is established.


Keywords: Italian prepositions, preposition syntax, complex prepositions