SAMENVATTING
De bundel Woordstudies II is de voortzetting van een verzameling artikelen over semantische aspecten van het Italiaans, die Minne Gerben de Boer, werkzaam bij de vakgroep Italiaans van de Universiteit Utrecht, in de loop van zijn carrière heeft geschreven. In deze presentatie worden de artikelen een voor een genoemd met een korte aanduiding van het theoretisch kader waardoor ze geïnspireerd zijn.

RIASSUNTO
Il volume Woordstudies II è la continuazione di una raccolta di articoli su aspetti semantici dell’italiano, scritti da Minne Gerben de Boer, docente e ricercatore del dipartimento d’italiano dell’Università di Utrecht, nel corso della sua carriera. In questa presentazione i singoli articoli vengono menzionati con una breve indicazione del quadro teorico che li ha ispirati.

SUMMARY
The volume Woordstudies II is the continuation of a collection of articles about semantic aspects of Italian, written by Minne Gerben de Boer, of the Italian Department of Utrecht University, in the course of his career. In this presentation the articles are each mentioned with a short indication of the occasion by which they have been written and of their theoretical background.