SAMENVATTING
In de laatste halve eeuw is het nevenschikkende voegwoord of in het Nederlands vervangen door dan wel. In dit hoofdstuk wordt getoond hoe een dergelijke ingrijpende grammaticale verandering in zijn werk is gegaan.

RIASSUNTO
Nell’ultimo mezzo secolo la congiunzione coordinativa of (‘o’) del nederlandese è stato sostituito da dan wel. In questo capitolo si mostra come un cambiamento grammaticale così radicale sia potuto avvenire.

SUMMARY
In the last fifty years the coordinating conjunction of (‘or’) of Dutch has been replaced by dan wel. In this chapter it is shown how such a radical grammatical change could take place.


Keywords: Dutch language, conjunctions, grammatical change