SAMENVATTING
Het internationalisme barak wordt in verband gebracht met de Tachtigjarige Oorlog en daardoor een eeuw geretrodateerd. Uitgaande van de kenmerken van het begrip (tijdelijke) woning wordt de se-mantische ontwikkeling van het woord besproken. Tevens wordt de geografische verspreiding van deze betekenissen uiteengezet.

RIASSUNTO
L’internazionalismo baracca si mette in relazione con la Guerra d’indipendenza dei Paesi Bassi e così la parola viene retrodatata di un secolo. Partendo dai tratti inerenti al concetto di abitazione (temporanea) si discute lo sviluppo semantico della parola. Inoltre si menziona la distribuzione geografica dei sensi.

SUMMARY
The internationalism barrack(s) is related to the Dutch War of Independence and thus the first attestation of the word can be anticipated by a century. Starting from the features of the concept of (temporary) dwelling the semantic development of the word is discussed. Moreover the geographic distribution of the senses of the word will be treated.


Keywords: Internationalisms, military terms