SAMENVATTING
De geschiedenis van de groet ciao wordt beschreven, vanaf de betekenis ‘uw dienaar’ uit de toneelwerken van Goldoni, tot de moderne groet die typisch is voor een informeel contact. In dat proces is te zien hoe het woord zich vanuit een regio (de Veneto) in twee eeuwen tijd verspreidt over heel Italië. Het corpus literaire teksten LIZ heeft het mogelijk gemaakt dit proces op de voet te volgen.

RIASSUNTO
La storia del saluto ciao viene descritta dal significato ‘schiavo vostro’ delle commedie goldoniane fino al saluto moderno tipico per un contatto informale. In questo processo si può vedere come nel corso di due secoli la parola si diffonda da una regione (il Veneto) su tutt’Italia. Mediante il corpus letterario LIZ siamo in grado di seguire questo processo accuratamente.

SUMMARY
The story of the greeting ciao is shown from its meaning ‘your humble servant’ in Goldoni’s comedies to the modern greeting formula which is typical for an informal contact. During this process we see how in two centuries the word is diffused from the Veneto region over the whole of Italy. The literary corpus LIZ permits us to follow the various stages of this process.


Keywords: Italian pragmatics, greeting formulas, linguistic variation, linguistic change