SAMENVATTING
Dit hoofdstuk is een programma voor contrastief woordenschatonderzoek voor Nederlandse italianisten. Het gaat uit van een nulsituatie en geeft suggesties voor onderzoek dat door studenten verricht zou kunnen worden.

RIASSUNTO
Questo capitolo costituisce un programma per ricerche contrastive nel campo del lessico per italianisti olandesi. L’articolo parte da una situazione zero in questo campo e dà suggerimenti per ricerche che gli studenti d’italiano potrebbero fare.

SUMMARY
This chapter is a program for contrastive research in the field of the lexicon for Dutch Italianists. It assumes that the state of the field is at zero level and presents suggestions for useful research themes for students of Italian.


Keywords: Basic lexicon, contrastive analysis, Dutch-Italian