SAMENVATTING
Dit hoofdstuk van de bundel Woordstudies I presenteert een beschrijving van het Nederlandse woord loslaten. Dit wordt eerst introspectief gedaan, vervolgens wordt de woordenboekinformatie besproken en tenslotte is er gebruik gemaakt van een klein corpus, gevormd door het afvragen van Google. De 122 gevonden voorbeelden worden ingedeeld in use types, daarna wordt er een theoretisch kader ontworpen, gebaseerd op ideeën van Jackendoff en Herskovits, om de betekenis te beschrijven; de bedoeling hierbij is dat de use-types overeenkomen met de onderscheiden deelbetekenissen.

RIASSUNTO
Questo capitolo della raccolta Woordstudies I (Studi lessicali I) presenta una descrizione della parola nederlandese loslaten. Tale descrizione si fa prima introspettivamente, poi si discutono le definizioni dei vocabolari e infine viene usato un piccolo corpus creato mediante l’interrogazione di Google. I 122 esempi trovati vengono suddivisi in usi tipo, dopodiché si stabilisce un quadro teorico basato su idee di Jackendoff e Herskovits, per descrivere il significato. Scopo di questa descrizione è che gli usi tipo coincidano con i vari sensi postulati in via teorica.

SUMMARY
This chapter of the collection of articles Woordstudies I gives a description of the Dutch word loslaten. This is first done introspectively, then the dictionary descriptions are discussed and finally we use a small corpus, created by questioning Google. The 122 examples found are subdivided in use types, thereafter we use a theoretical framework based on Jackendoff and Herskovits in order to describe the meaning. The idea is that the use types should correspond to the senses we distinguished from a theoretical point of view.


Keywords: Dutch language, word meaning, introspection, dictionary information, corpus linguistics, cognitive semantics