SAMENVATTING
Dit hoofdstuk is een beschrijving van de betekenis van het Italiaanse werkwoord lasciare op grond van een corpus van 282 voorbeeldzinnen. Voor de analyse is gebruik gemaakt van een vroege versie van de semantische theorie van Jackendoff.

RIASSUNTO
Questo capitolo è una descrizione del significato del verbo lasciare in base ad un corpus di 282 esempi. L’analisi è stata eseguita in base ad una prima versione della teoria semantica di Jackendoff.

SUMMARY
This chapter is a description of the Italian verb lasciare on the basis of 282 examples. The analysis has been made in the framework of an early version of Jackendoff’s semantic theory.


Keywords: Word semantics, Jackendoff, lasciare