SAMENVATTING
Dit artikel is een vroege recensie (mei 1972) van het LIF, de frequentielijst van IBM Italia uit 1971. De auteur concentreert zich op de verschillen met het project van Juilland, dat als uitgangspunt voor het LIF heeft gefungeerd. Op grond van de gegevens van het LIF is een basislijst van 50 werkwoorden opgesteld; verder wordt er een overzicht gegeven van de belangrijkste onregelmatige werkwoordsvormen.

RIASSUNTO
Questo articolo è una delle prime recensioni (maggio 1972) del LIF, la lista di frequenza di IBM Italia del 1971. L’autore si concentra sulle differenze rispetto al progetto di Juilland, che fu il modello del LIF. In base ai dati di questo lessico è stato compilato un elenco di base di 50 verbi italiani nonché una scelta delle principali forme verbali irregolari.

SUMMARY
This article is an early review (May 1972) of LIF, the frequency list of Italian words established by IBM Italia in 1971. The author concentrates on the differences with respect to the Juilland project, which had served as a model for LIF. On the base of the LIF data a basic list of 50 Italian verbs has been established, as well as an overview of the principal irregular verb forms.


Keywords: Frequency research, basic word list, irregular verb forms